Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Student PonPunk...idkMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 10 Months
Needs Core Membership
Statistics 96 Deviations 383 Comments 3,734 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

deviantID

MoonDreamer16's Profile Picture
MoonDreamer16
PonPunk...idk
Artist | Student | Digital Art
Vietnam
HIIIIIIIII~~~
Thanks for visiting my page !!!
Interests

Donate

MoonDreamer16 has started a donation pool!
13 / 200
:III

You must be logged in to donate.

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconphuocthiencreation:
PhuocThienCreation Featured By Owner Jan 6, 2017  Hobbyist Artist
hi e, chúc mừng e đã đoạt giải 3 trong cuộc thi event giáng sinh, anh thấy rằng nếu a tặng e core member 1 tháng thì sẽ là 400pts, 100pts còn lại a sẽ gửi vào tài khoản em, hay là e muốn anh gửi thẳng 500pts luôn?
Reply
:iconmoondreamer16:
MoonDreamer16 Featured By Owner Jan 6, 2017  Student Digital Artist
Hiện tại em cũng k biết nhiều về core member lắm :p nên anh có thể gửi 500pts vào luôn cũng được ạ :3 với làm core đc gì hay k anh :d 
Reply
:iconphuocthiencreation:
PhuocThienCreation Featured By Owner Jan 6, 2017  Hobbyist Artist
cũng khó nói lắm, nhưng a thấy là sẽ tiện dụng hơn, giao diện tốt hơn và chức năng xem được ai đang ngó sang page nhà mình = )))
Reply
:iconlukesaurusflavius:
LukesaurusFlavius Featured By Owner Jan 2, 2017  Hobbyist Digital Artist
Sinh nhật ông rồi, giờ OC của ông đâu tôi phải vẽ một tấm cho ông =))))!
Reply
:iconmoondreamer16:
MoonDreamer16 Featured By Owner Jan 2, 2017  Student Digital Artist
OC tui mới vẽ ở trên đó ông smile 
Reply
:icondaggerbark:
Daggerbark Featured By Owner Jan 2, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Happy Birthday MoonDreamer16!!! Celestia can have cake Blower fella (Party)Food Emoji-03 (Mini Cake) fella's Gobbler (Party) Rolos and Emote fella Gift (Party) cookie birthdAy '09 fella (Badges) Cake Icon 4, Frosting Patrick (Cake) [V1] Minecraft cake (Pixel art) Fun cake Super Fantastic Golden Platter Cake 3D Birthday cake  icon Cake for Shifteh Cake Icon 6, Pink Roses Birthday Cake (3) Cake Icon Pink bouncing cake Taichi Cake 50x50 icon Macaron Cake 50x50 icon Birthday Cake (1) Cake Icon 2, Strawberry Kawaii pink cake Chocolate Cake 50x50 icon Bow cake Oreo Cake with candles 50x50 icon Soda Cake 50x50 icon Geometry Chocolate Cake Type 5 50x50 icon Deep Autumn Cake with candles 50x50 icon Vanilla chocolate cake TNT cake 50x50 icon Matcha Cake Type 5 50x50 icon Mango Cake with candles 50x50 icon Chestnut Cream Cake with candles 50x50 icon Cake Icon 5, Banana and Chocolatebirthday cake Teeth Cake 50x50 icon Matcha Cake with candles 50x50 icon Moving Eyeballs Cake 50x50 icon Ube Cake with candles 50x50 icon Double Colours Cake with candles 50x50 icon Lemon Cake Type 2 50x50 icon Black Cake with candles 50x50 icon Candycorn Cake Type 2 50x50 icon White Cream Cake with candles 50x50 icon Fancy Cake 50x50 icon Mint Cake Type 3 50x50 icon Gift Box Cake with candles 50x50 icon Geometry Chocolate Cake Type 2 50x50 icon Tower Cake 50x50 icon Taro Swiss Roll 50x50 icon Strawberry Jam Cake 50x50 icon Free Style Cake 50x50 icon Watermelon Cake 50x50 icon Rainbow Cream Cake with candles 50x50 icon Blueberry Cake type 7 50x50 icon Matcha Cake Type 9 50x50 icon Taro Cake Type 1 50x50 icon Pizza Cake with candles 50x50 icon Geometry Chocolate Cake Type 3 50x50 icon Big Turd Cream Fruit Cake 50x50 icon Ugly Triple-decker Cake 50x50 icon Free Avatar - CupTardCake cupcake   Cake Icon 3, Chocolate with Sprinkles Cherry Cake 50x50 icon Minecraft TNT Cake 50x50 icon Orange Cake with candles 50x50 icon Pumpkin Cake with candles 50x50 icon Sundae Ice cream 
Reply
:iconmoondreamer16:
MoonDreamer16 Featured By Owner Jan 2, 2017  Student Digital Artist
Woa, look at those cakes :3' i like it !, especially the TNT one lenny face
Thank you very much :'D
Reply
:icondaggerbark:
Daggerbark Featured By Owner Jan 3, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Your welcome! ^u^
Reply
:iconhunterbrony101:
HunterBrony101 Featured By Owner Jan 2, 2017  Hobbyist Filmographer
Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) Birthday Cake (3) 
Reply
:iconmoondreamer16:
MoonDreamer16 Featured By Owner Jan 2, 2017  Student Digital Artist
xD Thanks hih~
Reply
Add a Comment: